نویسنده : ابوالفضل دهقاني فيروزآبادي
تاریخ : سه شنبه 1392/09/19
با توجه به برگزاری اولین مرحله آزمون علمی مقایسه ای سال تحصیلی 93-92مدارس استان یزد در تاریخ 92/9/25 بر آن شدم که سوالات آزمون سال قبل را جهت استفاده دانش آموزان عزیز در سایت قرار دهم جهت دانلود روی نام هر آزمون کلیک کنید.

سال اول      سال دوم تجربیسال سوم تجربی

نویسنده : ابوالفضل دهقاني فيروزآبادي
تاریخ : یکشنبه 1387/08/19

سوالات درس زیست شناسی و آز 2  

         فصل اول و دوم                                                                                                         

.......................................................................................................................................

1- چرا در حالت استراحت نورون ، داخل سلول در مقايسه با خارج سلول منفي تر است؟

2- انعكاس چيست وچه اهميتي براي موجود زنده دارد؟

3- الف- پتانسيل عمل را در نرون تعريف كنيد.

       ب- با ذكر يك انتقال دهنده عصبي اثر آن را برسلول پس سيناپسی بنويسيد.

4- چه عاملي باعث شده است تا سد خوني- مغزي در دستگاه عصبي

پستانداران بوجود آيد.و وجود آن چه اهميتي دارد؟

5- هريك از اصطلاحات زير را تعريف كنيد؟

   الف- اعصاب حركتي     ب- جسم پينه ای

6- الف- نقش مخچه چيست؟

       ب- ميلين در نرون هاي ميلين دار چه نقشي دارد؟

7- به پرسشهاي زير پاسخ دهيد؟

   الف- نيكوتين در مغز مشابه كدام انتقال دهنده عصبي عمل مي كند؟ 

   ب- اعصاب پارا سمپاتيك چه اثري بر فشار خون دارند؟

    ج- اعصاب سمپاتيك چه اثري بر تعداد تنفس دارند؟

8- راه هاي جلوگيري از پس زدن عضو پيوندي چيست؟

9- علت بالا و پایین رفتن اختلاف پتانسیل عمل در منحنی مربوط چیست؟

10- الف- التهاب را تعريف كنيد؟ 

  ب- نحوه عمل پروتئين هاي مكمل در برخورد با ميكروب را بنويسيد؟

11- الف- چرا دفاع غير اختصاصي به اين نام خوانده ميشود؟

       ب-پروتئين هاي مكمل چگونه عمل ميكنند؟

12- ویژگی دستگاه عصبی در پلاناریا و حشرات را شرح دهید.

13-با رسم شکل مکانیسم انعکاس زردپی زیر زانو را شرح دهید.

14-دو مورد از راههای محافظت از دستگاه عصبی را بنویسید.

15- اصطلاحات اعتیاد و مواد روان گردان را تعریف کنید.

16- نقش پمپ سدیم پتاسیم در غشاءنورون را بنویسید .

17-آسم چیست دو مورد از علائم آن را بنویسید.

18- آلرژن و ماستوسیت را تعریف کنید.

۱۹- الف- به چه دلیل سرم ایمنی غیر فعال ایجاد می کند؟

    ب- دوره ی کمون را تعریف کنید.

                                                       

                                                                                سربلند و پيروز باشيد.

 

موضوعات مرتبط: تست زیست سال سوم